Live In Your Jelene, Play In Ours. - But I'D Rather Have A Bowl Of Jelene.

Rekord för alla

När man talar om att göra allt för alla så kanske man känner att detta med bilrekord i Stockholm verkligen är något som man kan hålla av och att det mer handlar om bra saker snarare än att bara göra det som är dåligt. Ja, man kanske kommer underfund med att detta är något som många andra också vill ha och det handlar då om att göra en bra sak för alla andra och att ta hand om fordonet som är så viktigt. Ja, det handlar verkligen om att få till en bra sak och att se till att göra något för alla andra med bilrekond i Stockholm